Akademik Personel Ataması İtirazı Nasıl Yapılır? (2)

Mahkeme dosyalrını teslim etmemden bir ay sonra ara karar verildi.

İlgili üniversiteden atama sürecini içeren dosyalar istendi . Üniversiteye 30 gün süre verildi.

Haksız yere atandığını iddia ettiğim kişiye mahkeme sonucundan zarar/yarar görmesi söz konusu olduğu için üniversitenin yanında mahkemeye dahil olup olmayacağı konusunda bildirim yapması istendi . Bunun için ilgiliye 15 gün süre verildi.

Yürütmenin durdurulmasını talep etmiştim , bu talebimin üniversitenin ilk savunması alındıktan sonra görüşülmesine karar verildi.

Sonucu ne olur bilmiyorum ancak adalete güvenmeyi tercih ediyorum 🙂 Diğer yandan mahkeme sonucunda beni atayacaklar mı ??? Hiç bir fikrim yok, birlikte izleyelim . Haziran sonunda bir karar çıkacağını düşünüyorum .