Doktor Öğretim Üyesi Ataması İtirazı VOLUME 3

Serimizin üçüncü bölümüne hoş geldiniz.

Bir ay dolmasına yaklaşırken üniversiteden karşı cevap geldi. Ülkemizin üniversitelerinde seviyenin daha ne kadar düşeceğini merak eden akademisyen varsa bana ulaşsın anlatayım 🙂 Buradan itibaren isim zikretmeden ancak bölüm/program adı vererek devam edeceğim .

  1. Psikoloji bölümü için açılan kadro için oluşturulan jüri Tarih ve iki sosyoloji. İlk itirazım bu durumaydı ve bu durum zaten başlı başına atamanın iptali için yeterli olmalı idi. Bu duruma nasıl itiraz edeceklerini gerçekten merak ediyordum ama bilim insanlarımız beni şaşırttı. tarih alanındaki üye jürinin doğal üyesi buraya kadar bir sorun yok . Yönetmelik maddesi aynen şu şekilde;

Başvuru ve atanma süreciMADDE 6  

(1) Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuranlar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını dört nüsha olarak ilgili dekanlık veya müdürlüğe teslim eder.

(2) Fakültelerde dekan, diğer birimlerde müdür; ilan edilen kadrolar için adayların durumlarını incelemek üzere, en az biri başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili üç profesör veya doçent kadrosunda bulunan doçenti, ilana son başvuru tarihinden itibaren on beş gün içinde tespit eder. İlan edilen kadronun bulunduğu birimin bölüm başkanının, profesör veya doçent kadrosundaki doçent olması halinde, tespit edilecek üç profesör veya doçent kadrosundaki doçentten biri olarak belirlenmesi zorunludur.

Üniversitemiz adayın başvurduğu bilim alanı kavramını benim yanlış anladığımı sosyolojinin de bir SOSYAL BİLİM olduğunu bu yüzden jüride sorun olmadığını ifade etmektedir. Evet yanlış duymadınız cevap hepsi sosyal bilim zaten…

Dosyanın geri kalanını yazmak istemiyorum çünkü en somut savunma bu… Geri kalanı siz düşünün…

Daha trajikomik durumlar var mahkeme sonrasında hepsini yazacağım 🙂