Şema Terapi Eğitimi – Vol -2

Geçen hafta yine İstanbul’a giderek  katıldığımız 3 oturumluk eğitimin  2. oturumu detaylı şema müdahale stratejilerine ayrılmıştı. Her bir şemaya yönelik bilişsel, davranışsal, yaşantısal ve terapi ilişkisi müdahaleleri ifade edildi. Bu yönü ile şema terapi  danışmana özellikle her farklı şema ile ilk karşılaşmasını formüle edecek bir bakış açısı sağlıyor. Örneğin kusurluluk ve utanç şeması baskın olan […]