Ölçme Araçları

Aşağıda uyarlama/geliştirme aşamalarında benim de yer aldığım ölçme araçlarını bulabilirsiniz. Ölçme araçları için herhangi bir izin gerekmemektedir. Atıf göstermek sureti ile BİLİMSEL  ARAŞTIRMALARınızda kullanabilirsiniz.  Ancak kullandığınız ölçme aracı ve çalışmanız hakkında kısa bir bilgi verirseniz benim açımdan da bu çalışmaları da takip edebilmek kolaylaşacaktır. İlginize teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

 1. Çokkültürlü Psikolojik Danışma Yeterlikleri Ölçeği
  Makale 
  Çokkültürlü Yeterlik Ölçeği
 2. Danışanlar İçin Terapi Motivasyonları Ölçeği Türkçe Uyarlama
  Orijinal Çalışma: Pelletier, L. G., Tuson, K. M., & Haddad, N. K. (1997). Client motivation for therapy scale: A measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and amotivation for therapy. Journal of personality assessment68(2), 414-435.
  Makale
  Danışanlar İçin Terapi Motivasyonları Ölçeği
 3. Cooper Norcross Tercih Envanteri – Türkçe Formu 
  Orijinal Çalışma : Cooper, M., & Norcross, J. C. (2016). A brief, multidimensional measure of clients’ therapy preferences: The Cooper-Norcross Inventory of Preferences (C-NIP). International Journal of Clinical and Health Psychology16(1), 87-98.
  Makale
  CNIP-TR
 4. Koronavirüs Korkusu Ölçeği 
  Orijinal çalışma : Mertens, G., Gerritsen, L., Duijndam, S., Salemink, E., & Engelhard, I. M. (2020). Fear of the coronavirus (COVID-19): Predictors in an online study conducted in March 2020. Journal of anxiety disorders74, 102258. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2020.102258
  Bildiri Özeti
  Koronavirüs Korkusu Ölçeği