III. UYGULAMALI PDR KONGRESİ

DAVET MEKTUBU

III. UYGULAMALI PDR KONGRESİ’NE DAVET MEKTUBU

Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin okul, özel eğitim, aile
danışmanlığı, sağlık vb. birçok uygulama alanı bulunmaktadır. Alanımızda
uygulamaların yapılmasına ihtiyaç olduğu kadar bunların meslek elemanlarıyla
paylaşılmasına da gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla üçüncüsü düzenlenecek olan
Ulusal Uygulamalı PDR Kongresi’nin 10–12 Aralık 2010 tarihlerinde Hacettepe
Üniversitesi ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği işbirliğiyle
başkentimiz Ankara’da Crown Plaza Oteli’nde yapılması planlanmıştır.

III. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi’nde, uygulama deneyimlerini paylaşmak
üzere alanda çalışan akademisyenleri ve psikolojik danışmanları bir araya
getirmek amaçlanmaktadır. “PDR’de Etkili Uygulamalar” olarak belirlenen ana tema
ışığında aile ve evlilik, ruh sağlığı, kariyer, okul, rehabilitasyon, özel
eğitim, kriz, sağlık ve endüstri alanlarındaki uygulamaları içeren
çalışmalarımızı ve deneyimlerimizi paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Bu amaçla
okullar, rehabilitasyon merkezleri, özel psikolojik danışma merkezleri,
rehberlik ve araştırma merkezleri, sosyal yardım ve sosyal güvenlik kurumları,
askeri kurumlar, çocuk ve aile mahkemeleri vb. yerlerde çalışan psikolojik
danışmanlar ile akademisyenlerimizi yaptıkları uygulamaları paylaşarak alanın
ilerlemesine katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Kongre Düzenleme Kurulu, sunulacak uygulamaların ve yapılacak çalışma
gruplarının toplumsal gereksinimlerimize uygun, gelişimsel, koruyucu ve
iyileştirici stratejileri vurgulayan, somut ve uygulanabilir olmasını
hedeflemiştir. Bu kapsamda kongrede, davetli bildiriler, serbest bildiriler,
poster sunumları, paneller ve çalışma gruplarına yer verilecektir. Bunların
değerlendirilmesinde içeriğinin, uygulamalı derslerle ilgili paylaşımlar,
bireysel ve grupla psikolojik danışma örnekleri, psiko-eğitsel programlar,
bireysel ve grup rehberliğine ilişkin uygulamalar, test ve test dışı teknik
uygulama örnekleri, uygulamalı tezlerin sunumu olması koşulu aranacaktır.
Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler dernek web (www.pdr.org.tr) sayfasında  ve
Hacettepe Üniversitesi’nden kongreye ilişkin olarak alınan web sayfasında
(www.pdrkongre2010.hacettepe.edu.tr) yayınlanacaktır.

Serbest, poster bildiri, çalışma grupları ile katılmak ve panel önerisinde
bulunmak isteyenlerin 250-300 sözcükten oluşan Türkçe özeti 31 Ekim 2010
tarihine kadar, pdrkongre2010@hacettepe.edu.tr elektronik posta adresine
göndermeleri beklenmektedir. Kongre Bilim Kurulu tarafından yapılacak olan
değerlendirmeler, çalışma gruplarının kaç kişiden oluşacağı gibi bilgiler 12
Kasım 2010 tarihinde duyurulacaktır. Bildiri özetleri kitapçık haline
getirilecektir.

Kongre ile ilgili detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için www.pdr.org.tr
ve/veya www.pdrkongre2010.hacettepe.edu.tr adresini ziyaret ediniz. Tüm
meslektaşlarımızı kongre temamız kapsamında bu sayfaları gözden geçirmeye davet
ediyor ve sizleri Ankara’da ağırlamaktan onur duyacağımızı belirtmek istiyoruz.

Prof. Dr. Fidan KORKUT–OWEN                              Doç. Dr. Tuncay ERGENE
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR       Türk PDR – DER Genel Başkanı
Anabilim Dalı Başkanı

Gitmeyi planlamaktayım an itibari ile , gidecek var mı başka :=)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir