PDR Bölümleri Kapatılsın Yazısına Cevap !

Sevgili meslektaşlarım, değerli öğrenci arkadaşlarım , tüm PDR camiası ;

Son zamanlarda Hasan Kul isimli bir psikolog ya da psikolojik danışman ya da her neyse tarafından internet ortamına hemde “makale” (!) diye adlandırılan yazılar okumaktayım.

Kendisini tanımam , bilmem … Ne iş yapar onu da bilmem , hakkında edindiğim izlenim bazı yerlerde psikolog bazı yerlerde psikolojik danışman olarak kendini tanıttığıdır.

Kişi ne iş yapar nedir ne değildir kimdir necidir umrumda değil, zaten aşağıda yazacağım yazı da kişiye değil düşüncelerine yöneliktir.

Yazılarının ana temasını Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümlerinin kapatılmasına yönelik yazan bu şahıs ne yapmak istemektedir anlam verememekteyim.

Bu girişten sonra yazımızın ana kısmına , ilgili kişiye cevap kısmına geçelim ;

Her alan mezunu psikolog psikolojik danışmanlık bölümlerinin kapatılmasını ,her psikolojik danışman psikoloji bölümlerinin kapatılmasını, her bilmem ne başka bilmem ne bölümünün kapatılmasını önerme yeterliliğini nerden buluyor diye merak etmekteyim ve sayın Hasan Bey ‘e sormak istiyorum. Acaba kimliğiniz ,akademik ve mesleki kariyeriniz nedir ki bu tip bir öneride bulunuyorsunuz? Elinizde bu alanın gereksizliğine yönelik yayımladığınız bilimsel makaleleriniz ve araştırmalarınız var da bizim mi haberimiz yok ? Yoksa sadece kendi kendine yazı yazan ve yazılarında bir bölümü, bir meslek grubunu zan altında bırakan bir şahış mısınız?

Yeterlilik konusuna açıklık getirdikten sonra yazılarınızı analiz etmeye devam edelim.

Eğitimde Psikolojik Hizmetlerde çok ciddi eksikler ve sıkıntılar görülmektedir. Ne olduklarını bilmeyen binlerce Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunu yetiştirilmektedir. Bu mezunlar da kendilerini takdim ederken; “Rehber”, “Danışman”, “Rehber-danışman”, “Rehberlikçi”, “Psikolojik Danışman”, “Danışman Psikolog”, “Rehberlik Uzmanı”, “PDR’ci”, “PDR uzmanı”, “Psikolog”, “Rehber Öğretmen”, “Pedagog”, “Psikolog Danışman” vb çeşit çeşit ünvanlarla takdim ettikleri görülmektedir.

Bu ünvanları biz psikolojik danışmanlar kendimiz uydurmamaktayız. Çalıştığınız iş yerlerindeki iş tanımınız neyse o olursunuz.  Psikolojik Danışman bizim meslek adımız . Milli eğitim adımıza rehber öğretmen , adalet bakanlığı pedagog, sosyal hizmetler öğretmen, Türk Silahlı Kuvvetleri adımıza eğitim uzmanı ya da PDRM Sorumlusu diyor. Ama biz psikolojik danışmanız.

Halk arasında ya da öğrencilerde arık yerleşmiş olan PDRci ve Rehberlikçi isimleride yaygın evet haklısınız. Halk psikologlora da doktor ya da deli doktoru diyor? Buna hiç dikkat etmiyor musunuz birileri size bir şey diyor diye siz unvan karmaşasına mı düşersiniz ?  Hiçbir meslektaşımın şayet sizin gibi değilse (çünkü siz farklı yerlerde farklı ünvanlar kullanarak kendinizle çelişmektesiniz) kendisini psikolog olarak tanıtacağını düşünmüyorum, münferit olaylar elbette ki olacaktır ancak bunları genellemek sizi komik duruma düşürmekten başka bir işe yaramaz.

Sözün özü   Meslek ile iş ünvanı arasındaki farkı bilmediğinizi düşünüyor ,  bunu da mesleki rehberlik dersi almamanıza ve bu alanda okumalar yapmamanıza bağlıyorum.

Bir başka yazınızda PDR mezunlarının Psikoloji bilmediğinden dem vuruyorsunuz. Hemen anlatalım.

PDR mezunları psikoloji konusunda temel altyapıyı alarak mezun olurlar. Hem de sandığınızdan çok çok daha iyi.  İspat mı lazım? Sizin sürekli övdüğünüz ve PDR bölümlerinin kapatılmasını savunurken örnek verdiğiniz Psikoloji bölümü ve PDR bölümü arasındaki derslere bir göz atalım dilerseniz.

Aynı üniversiteden seçiyorum bölümleri ;

Buyurun Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü.

http://www.psikoloji.hacettepe.edu.tr/lisans.shtml

Buyurun Hacettepe PDR bölümü

http://www.pdr.hacettepe.edu.tr/ogrprog2.html#

Az çok okuma yazması ve hafızası olan birey bu programlara bakarak görebilir ki; Psikoloji bölümünün PDR bölümünden farklı aldığı dersler

  1. Klinik psikolojiye giriş
  2. Psikopatoloji
  3. Deneysel Psikoloji

PDR bölümünün psikoloji bölümünden aldığı dersleri  saymaya dahi gerek yok . Tüm eğitim derslerini bu kapsamda değerlendirebilirsiniz.

Yani neymiş sizin savunduğunuz gibi psikoloji mezunları PDR mezunlarından fazla psikoloji temel altyapısına kesinlikle sahip değilmiş!

Diğer bir safsatanız , ki buna böyle demek zorundayım affediniz çünkü başka tanımlama bulamıyorum. PDR bölümleri kapatılsın okullara psikolog atansın ! deyişiniz. Yahu hali hazırdaki psikoloji lisans programında tek bir eğitim dersi yok iken okuldaki iklimi yapılan ya da yapılması gereken işler hakkında en ufak bilginiz dahi yokken bu tip bir istekte bulunmanız gerçekten abes! Yukarıdaki verdiğim programlarda gördüğünüz eğitim dersleri farklılığı sizin bu isteğinizin ne denli yersiz olduğunu zaten gösterecektir ,görebilmiş olmanız dileğiyle…

Gene yazınızdan bir alıntı yapmak istiyorum;

Özel kolejlerin ve üniversitelerin Psikolojik Danışma birimlerinde çoğunlukla neden Psikolojik Danışma ve Rehberlik mezunları değil de Psikoloji mezunları istihdam edilir? Birimin adı Psikolojik Danışma ve Rehberlik olmasına rağmen! Bunu sorgulamak gerekir. “Rehber öğretmenimiz/Psikolojik Danışmanımız var” demek yerine neden hava atarak Okul Psikologumuz var diyorlar? Çünkü, en doğru olanı bu şekilde olduğu içindir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik mezunları da eğitim kurumlarında zorlanıyorlar. Çünkü; bir çoğu Psikoloji öğrenmeden, Psikolojik Danışmanlık öğrenmeden mezun ediliyorlar.

Daha beş ay önce Türkiye’nin en köklü (evet aynen böyle) özel okullar grubunun bir okulunda 3 arkadaş ile psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini yürütmeye çalıştık. Mezuniyetlerimiz ; Boğaziçi PDR , İnönü PDR, KTÜ PDR bölümleri idi. Bu yıl aynı kurumda 2 kişi bu hizmeti veriyor ikisi de psikolojik danışman… Sizin ya yasa/ yönetmeliklerden haberiniz yok ya da haberiniz yokmuşçasına ayzılar yazıyorsunuz.        Bahsettiğim ildeki tüm  özel kuruluşlarda PDR servislerinde himzzet vermekte olan kişilerin tamamı PDR Lisans programı mezunlarıdır. Siz hangi ülkede yaşamaktasınız merak ettim. Kaldı ki psikoloji mezunları formasyon alamadan PDR servislerinde yasal olarak çalışamazlar , 3-5 örnek ile böyle bir genellemeye varmanızdan dolayı sizi kutlamak ya da uyarmak gerekir , takdiri size bırakıyorum.

Gene bir başka yazınızdan alıntılar ekliyorum;

Bugün, Rehber Öğretmenlik/Psikolojik danışmanlık kadrolarında şu bölüm mezunlarının istihdam edildiğini görmekteyiz:

1-Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, 2-Psikoloji, 3-Sosyoloji, 4-Felsefe, 5-Felsefe/Felsefe Grubu Öğretmenliği, 6-Eğitim Programları ve Öğretimi, 7-Eğitim Yönetimi Teftiş ve Planlama, 8-Sosyal Hizmet Uzmanlığı, 9-Eğitim Bilimleri, 10-Eğitim Ekonomisi, 11-Halk Eğitimi, 12-Sınıf Öğretmenliği mezunları.

Yukarıda geçen anabilim dalları arasında sadece Rehberlik-Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji mezunları psikoloji eğitimi almış olup, diğer anabilim dallarından mezun olanlar psikoloji eğitimi almamışlardır. (Normal eğitimlerinin üzerine onbeş günlük bir kurstan geçirilip Rehber Öğretmenlik sertifikası verilmektedir. (On beş günde ot bile yetişmez)

Bilmiyorum olayları geriden  mi takip ediyorsunuz, ama ben sizi bilgilendireyim.  Uzun zamandır böyle bir uygulama yok. Evet alanda çalışan alan dışılar olduğu doğru ancak yıllardır böyle atamalar yapılmamakta. Artık sadece PDR lisans programı mezunlarının psikolojik danışman ve rehber öğretmen olarak atandıklarını hatırlatır ,yanlış bilgilendirmeler yapmamanızı öneririm.

Bu durumu kabul ettikten sonra bu durumun düzeltilmesinin yolunun PDR bölümlerini kapatmaktan geçtiğini nasıl söyleyebiliyorsunuz gerçekten merak ediyorum.

Yazınızda tek bir doğru var; onu da yazalım  ki hakkınızı yemeyelim…

Ülkemizde Okul Psikolojik Danışmanlığı alanı, Psikolojik Danışma ve Rehberlik adıyla yaygınlaşmıştır. Bu bölümlerden mezun olanlara da yaratıcı Türk zekası sayesinde ne olduğu belirsiz ucube bir unvan olan “Rehber Öğretmen” ünvanı icat edilmiştir. Ve eğitim kurumlarına atananlar hangi bölümü bitirirse bitirsin maalesef Rehber Öğretmen ünvanıyla atanmaktadırlar. Bu unvan da sorunlara yol açmaktadır. Bu işi yapan uzmanlara Öğretmen ünvanı verilmesi son derece abestir. Öğretmen ünvanı, Öğretim işini yapan meslek elemanlarına verilir. Halbuki, Okul Psikologları ve Psikolojik Danışmanları, öğretim işi yapmamaktadırlar. Bunların; Ruh Sağlığı alanında çalışan uzmanlar olarak değerlendirilmeleri gerekmektedir.

Bu yazının amacı psikologlar çok kötüdür , PDR mezunları çok iyidir demek kesinlikle değildir. Her meslek grubunun çürük elmaları işi bilmeyenleri ve yatersizleri vardır, var olacaktır.

Bir bölümü kapatmayı teklif etmek alandaki kariyeri muamma olan bir kişiye düşmez, yıllardır gelişen literatürünü bunun yanında yetişmiş akademisyenlerini ve binlerce mensubu ile psikolojik danışmanları ve psikolojik danışma alanını yok saymak saygısızlıktır.

Anlatmak istediğimi az çok anlattığımı düşünüyor, sizden ilili yazılarınızı açıklayacak ya da PDR Camisasında özür dieyecek yeni yazılar beklediğimi ifade etmek istiyorum.

Kişisel bir tavsiye olarak da, bu tip karalayıcı yazılar yazmak yerine daha çok alanınız ile ilgili bilgilendirici yazılarınızı okumayı dilediğimi aktarmak istiyorum.

Selametle!

Ömer ÖZER

Psikolojik Danışman

www.omerozer.net

www.pdrciyiz.biz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir