Meslek Hakkı Platformu

Psikologlara, Psikolojik Danışmanlara, Psikiyatristlere, Psikiyatri Hemşirelerine, Sosyal Hizmet Uzmanlarına, Öğrencilere ve Kamuoyuna Çağrımızdır, Psikoterapi ve danışmanlık merkezlerinde yürütülen çalışmalar ve bu alanlarda çalışanların serbest çalışma hakları engellenmeye çalışılmaktadır. Bizler, çalışanlar ve hizmet alanların haklarının meslek yasaları olmaksızın korunamayacağını biliyoruz. Alanda yer alan farklı meslek gruplarına dair tanımlar ve meslek sahiplerinin yeterlilik kriterlerinin bağımsız meslek yasalarıyla […]