Meslek Hakkı Platformu

Psikologlara, Psikolojik Danışmanlara, Psikiyatristlere, Psikiyatri Hemşirelerine, Sosyal Hizmet Uzmanlarına, Öğrencilere ve Kamuoyuna Çağrımızdır,

Psikoterapi ve danışmanlık merkezlerinde yürütülen çalışmalar ve bu alanlarda çalışanların serbest çalışma hakları engellenmeye çalışılmaktadır. Bizler, çalışanlar ve hizmet alanların haklarının meslek yasaları olmaksızın korunamayacağını biliyoruz. Alanda yer alan farklı meslek gruplarına dair tanımlar ve meslek sahiplerinin yeterlilik kriterlerinin bağımsız meslek yasalarıyla tanımlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak çerçeve yasa ile yardımcı meslek elemanları olarak tanımlanmak değil, katılımcı ve açık bir süreçle oluşturulmuş bağımsız meslek yasalarıyla çalışan bağımsız meslekler olmak istiyoruz. Tüm bunlarla birlikte psikolojik hizmetlere toplumun olabildiğince geniş kesimlerinin ulaşması için gerekli koşulların yaratılmasını ve bu hizmetlerin sosyal güvenlik kapsamına alınmasını da önemli buluyoruz.

Danışmanlık merkezlerindeki çalışmaların engellenmesine karşı durmak ve çalışma hakkımız için;
Bağımsız meslek yasalarımız için;
Bizlerin ve hizmet alanların haklarını koruyan yasal düzenlemelerin açık ve katılımcı süreçlerle oluşturulması için;
Birarada mücadele etmek için;

6 Şubat Pazar günü, saat 14.00’de Taksim Meydanı tramvay durağında hep beraber buluşuyor, basın açıklamamızı yapmak üzere Galatsaray Lisesi önüne yürüyoruz.

Sesimiz ne kadar çoksa o kadar farklı ve zengin, o kadar güçlüyüz!

Meslek Hakkı Platformu
meslekhakki-subscribe@yahoogroups.com

İstanbuldaki psikolojik danışmanlara duyurulur, umudum yok aslında çok katılım olacağından…Yanıltın beni lütfen…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir