FEN EDEBİYAT BÖLÜMLERİNE OKURKEN FORMASYON YOK !

T.C.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Sayı: B.30.0.EOB-104.01.07-340

Konu: Pedagojik Formasyon Prog.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

13/01/2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, Pedagojik Formasyon Sertifikası ile ilgili olarak Danıştay 8. Dairesi’nin E. 2010/2741 sayılı dosyada 20.10.2010 tarihinde vermiş olduğu yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasına,

Bu uygulama kapsamında, yapılan itirazın ve davanın sonucuna göre tekrar değerlendirilmek üzere;

a) 27.08.2009 gün ve 15 sayılı Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile bu kararın ilgili oldukları Atatürk, İstanbul ve Uludağ Üniversitelerine bildirilmesine dair 08.09.2009 gün ve 4284 sayılı yazımızın yargı karan uyarınca kaldırılmasına,

b) Bundan soma, Üniversitelerden lisans eğitimi sırasında pedagojik formasyon eğitimi açmaya yönelik izin taleplerinin bu yargı kararı doğrultusunda kabul edilmemesine,

c) Yürütmesi durdurulan izin işlemine göre, pedagojik formasyon eğitimine henüz başlamamış olan adı geçen yükseköğretim kurumlarının, yargı kararı sebebiyle bu aşamada lisans eğitimi sırasında verilmek üzere yeni pedagojik formasyon programı açamayacağmın bildirilmesine,

d) Birel bir işlem olan izin işlemimiz yürürlükte iken, lisans öğrencileri için pedagojik formasyon kursu açılması yönünde üniversitelerin yaptığı düzenleyici işlemler dolayısıyla oluşmuş üçüncü kişilerin haklarına halel gelmemesi için, izin işlemimizin yürütmesinin durdurulması öncesinde gerçekleşmiş bu hukuki durumlarının korunması hukuki bir gereklilik olduğundan devamına,

karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. /

TURGUT KILIÇ

Başkan a.

Genel Sekreter

DAĞITIM Gereği

– Üni.Rek.’ne

– Yük.Tek.Ens.Rek.’ne

Bilgi

– Milli Eğitim Bakanlığı’na

– Yükseköğretim Den.Kur.Bşk.’na

– ÜAK Bşk.’na

Anlamı ;

Artık Fen Edebiyat fakültelerine formasyon yok…

Beni hiç mi hiç ilgilendirmez çıkar çatışması içerisinde de değilim ancak olması gereken hiçbir Fen Edebiyat Mezununun öğretmen olmamasıdır. Öğretmen olmak amacı ile başka bölüm okumak sonrasında formasyoncuğumuda alırım öğretmen olurum demek , yani sırf işi için öğretmen olmak abestir .

Öğretmen olacak kişi kendisini üniversitenin ilk yılından itibaren öğretmen olarak görmeli ve ona göre yetiştirmeli, öğretmen olacağım mantığı ile ilerlemelidir.

Hiç kimse bu başlıkta AMA FEN EDEBİYAT DAHA dONANIMLI MEZUNLAR VERİYOR SAÇMALIĞINA  girmesin rica ediyorum , neymiş KPSS ‘ den yüksek almış o yüzden önde olması gerekirmiş…

O zaman ÖSYS de de bu adam senden yüksek aldı , Fen edebiyat fakiltelerinin komik puanları malum iken gayret edip eğitim fakültesi bitiren kişinin hakkını kim nasıl verecek merak ediyorum.

Burada fen edebiyat mezunlarına da kızmıyorum,  suç bu açığı veren devlette, elbette ki iş bulma gayesi ile bu gün sizi doktor yapacağız deseler her bölüm bizim hakkımız diye başvurur…

Yazık….

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir