Tez Yazacaklara Öneriler!

Yazı bana ait değil, hocamızı tanımıyorum ama gerçekten güzel tespitler.Ve güzel samimi bir anlatım.

Tez yazma aşamasında olan arkadaşlara yardımcı olacaktır.Yazının aslında şuradan ulaşabilirsiniz.

TIKLA

Tez yazacaklara bazı öneriler

Konuyu seçerken ve tezinizi yazarken aşağıdaki önerileri dikkate almanız yararlı olabilir:

1. Seçeceğiniz konunun özgün olmasına, aynen başkası tarafından yapılmamış olmasına özen gösteriniz. Başka deyişle, teziniz ya da projeniz, konu bilindik bile olsa, daha önce incelenmemiş bir başka açıdan konuyu inceliyor olmalıdır.

2. Seçeceğiniz konuda özellikle alanyazın (=literatür) bölümü için yeterli kaynak bulunabilir olmalıdır. Konuyu kesinleştirmeden önce, kütüphanelerden ve İnternet’ten bir ön tarama yapmanız yararlı olur.

3. Mutlaka iyi yazılmış ve kabul edilmiş tezleri örnek alın. Her açıdan (dil, biçim ve biçem) onları inceleyin ve tezinizi yazarken onlardan yararlanın. Tez yazarlarının çokça yaptıkları yanlışlar, kendilerininkinden önce yazılmış tezlere baksalar ortaya çıkmazdı. Sözgelimi, bazı tezlerde birinci tekil ya da çoğul kişi adılının kullanıldığı görülüyor (“… yaptım”, “… karşımıza çıkmaktadır” gibi). Oysa tezlerde bu türden adılların kullanılmaması gerekir. İyi yazılmış tez örnekleri incelense, bu tür yanlışlar daha az olur.

4. Hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri inceleyerek, ne tür özellikler taşıdıklarına dikkat edin. Tezinizde orada kullanılan dile benzer bir dil kullanmaya özen gösterin.

5. Başkaca bir zorunluluk yoksa, tezin Türkçe yazılması daha iyidir. Anadilde üretilen bilimsel yayınların artması ve bilimin geniş kitlelere yayılması, anadilde daha çok yazmaya bağlıdır.

6. Önce tezinizin planını yapın. Geçici bir içindekiler dizelgesi oluşturun. Danışmanınıza mutlaka yazılı bir araştırma önerisi sunun. Kural olmamakla birlikte, araştırma önerisinde şu bölümler bulunabilir: Başlık, Giriş (Yanıtını araştıracağınız araştırma problemiyle ilgili alanyazından yararlanarak, problemin altyapısının oluşturulduğu, danışmanı araştırma probleminin önemi konusunda ikna etmeye yönelik yazılmış bölüm), Problem ve Alt Problemler, Yöntem (Yöntem’in alt bölümleri: Araştırmanın yöntemi, anakitle ve örneklem, veri toplama araçları, araştırma süreci [denel işlemler], Sayıltılar, Sınırlılıklar, Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması, Kaynaklar (Kaynaklar, iki alt bölüme ayrılabilir: Araştırma önerisinin yazılmasında yararlanılan kaynaklar, tezin yazılmasında yararlanılacak kaynaklar). Araştırma önerisi yazma ile ilgili daha ayrıntılı bilgi ve örnek araştırma önerileri için tıklayınız.

7. Sürekli yazın. Okuduğunuz makalelerin ve kitapların tezinizle ilgili bölümlerinden ya doğrudan alıntıları (sayfa numaralarıyla birlikte) ya da özet alıntıları mutlaka not edin. Bilgisayarı etkili biçimde kullanmayı biliyorsanız, her şeyi bilgisayar ortamına hemen, beklemeden aktarın. Geçici olarak içindekiler bölümünü oluşturmuşsanız, okuduğunuz kitaptan ya da makaleden yapacağınız alıntının aşağı yukarı hangi başlık altına gireceğini biliyorsunuzdur. Hemen oraya aktarın. Giderek teziniz şekillenmeye başlayacaktır. Her türlü görüşmenizde, okumalarınızda hep not alın. Danışmanınızla ve uzmanlarla görüşürken, olabildiğince çok not alın. Belleğinize güvenin tabii, ama daha çok tutacağınız kayıtlara güvenin. “Konuştuklarımızı daha sonra anımsadığım kadarıyla not ederim,” diye düşünmeyin. Konuşma sırasında hemen not alın. Olanaklıysa, daha da iyisi, konuşmaları ses bandına kaydedin.

8. Düşündüğünüz konuyla ilgili alanyazını okudukça kafanızda yanıtlamayı düşündüğünüz “problem” ve “alt problemler” oluşacaktır. Ölçme aracı geliştirebilmeniz için, öncelikle mutlaka bir “problem”iniz ve bunun açılımı olan “alt problemler”iniz olmalıdır. Yani, tezinizde hangi soruyu yanıtlayacağınızı, ya da hangi sorunu çözmeye çalışacağınızı net bir biçimde ortaya koymanız gerekir. Eğer bunu yapmazsanız, karanlık bir yolda pusulasız gidiyor gibi olursunuz. “Problem”iniz sizin pusulanızdır. Size yapmanız gerekeni, danışmanınıza ve ilerideki tez okuruna ise tezin ne amaçla yazıldığını ve onları nereye götürmeye çalıştığınızı gösterir.

9. Mutlaka “Yazım Kılavuzu” kullanın. Nasıl yazıldığından emin olmadığınız sözcükler için “Yazım Kılavuzu”ndan yararlanın (Dil Derneği’nce yayımlanan “Yazım Kılavuzu” özellikle önerilir). Arı, duru, anlaşılır ve doğru bir dil kullanmalısınız. Anlatımınız açık ve yalın olmalıdır. Ama aynı zamanda değişik dilsel özelliklerle bezenmiş, geniş bir sözcük dağarcığını içine sindirmiş, yapısal bakımdan çeşitlilikler taşıyan varsıl bir metin olmalıdır. Yazdıklarınızı başkalarına okutun. Yanlışlarınız konusunda yapılan uyarıları dikkate alın. Okuttuğunuz kimselere ne anladıklarını sorun. Sizin anlatmak istediğiniz biçimde anlamıyorlarsa, belki de sizin anlatımınızda bir sorun vardır. Yazdıklarınızı sürekli gözden geçirin. Olabildiğince Türkçe sözcükler kullanmaya özen gösterin. Dilimizin bilim dili olması, dilimizin gelişmesi yabancı kökenli sözcüklerden olabildiğince kaçınmayı gerektirir (Bkz. “Türkçenin Gücü,” Doğan Aksan). Tezinizin İngilizce özetinin doğru olduğundan emin olun.

10. Teziniz için alanyazın taramasında kütüphaneleri kullanın. Bunun için özellikle önce İzmir’deki sonra da Ankara ve İstanbul’daki kütüphanelerden yararlanmanız gerekir. Sözkonusu illerdeki kütüphanelerde hangi kitapların bulunduğu İnternet ortamında yapılacak taramalarla öğrenilebilir.

11. Teziniz katılımcılar üzerinde çalışmayı gerektiren türden bir probleme ve alt problemlere dayanan betimsel bir çalışma ise, çalışacağınız evreni (anakitle, İng. population) iyi belirlemeniz ve tanımlamanız gerekir. Evren çok büyük olduğunda, tüm evren üzerinde çalışmak güç olduğundan, evrenin özelliklerini taşıyan, yani evreni temsil eden bir örneklem seçilir. Örnekleminizde en az kaç kişi bulunması gerektiğini öğrenmek için tıklayın.

12. Rasgele seçtiğiniz bir ya da birkaç grup ya da kişi üzerinde çalıştığınız deneysel bir çalışma yapıyorsanız, araştırmanız yalnızca üzerinde çalıştığınız gruplarla ya da kişilerle sınırlı olduğu, yani ait olduğu evrene genellenebilirliği kuşkulu olduğu için, tezinizde “Evren ve Örneklem” diye bir bölüm açmanıza gerek yoktur.  Onun yerine “Katılımcılar” diye bir başlık açarak, üzerinde çalışma yaptığınız deney ve varsa kontrol gruplarını (ya da kişiyi/kişileri) nasıl seçtiğinizi ve özelliklerini anlatan bir metin yazabilirsiniz.  Araştırmanız yalnızca veri toplamaya dayalı betimsel bir çalışma ise o zaman “Evren ve Örneklem” sözkonusu olur.

13. Kullanacağınız ölçme aracının geçerli ve güvenilir olmasına özen gösterin. Geçerli ve güvenilir olmayan ölçme araçlarıyla elde edilecek bilgiler bilimsel açıdan sağlam olmayabilir, yani geçerli ve güvenilir olmayabilir. Kullanacağınız ölçme ya da bilgi toplama aracının türüne ve özelliklerine uygun geçerlilik ve güvenilirlik sürecininin gerektirdiklerini mutlaka yapın.

14. Tez yazarları farkında olmadan ticari markaların reklamlarını yapıyorlar.  Tezinizde “verilerin istatistiksel analizi SPbilmemne paket programıyla yapılmıştır” türünden bir açıklamada bulunmayın.  Böyle bir şey yazdığınızda, sizden sonra tezinizi okuyacak olan tez yazarları, kullandığınız paket programın olmazsa olmaz bir program olduğunu, mutlaka edinilmesi ve kullanılması gereken bir program olduğunu sanabiliyorlar.  Verileri hangi paket programla çözümlediğinizin önemi yok; önemli olan hangi istatistiksel teknikleri kullandığınız.  İlla ki bir program adı yazacaksanız, paralı paket programların kaliteli alternatifleri olan ücretsiz açık kodlu yazılımları kullanın ve yapacaksanız onların reklamını yapın.

15. Tezimizi yazarken etik dışı davranışlardan özenle kaçınalım.

 

12 thoughts on “Tez Yazacaklara Öneriler!

 1. Ömer hocam bana ulaşabilir mısınız üniversitede tanışmıştık pdr son sınıf öğrencisiyim muvazzaf subaylık konusunda bi kaç bişey danışmak istiyorum

 2. SA, hocam İngiliz Dili eğitiminde değerler eğitimi ve önemi ile ilgili bir konu ya da başka herhangi bi konu önerebilir misiniz?

 3. pdr konusun da litaratür tarama şeklinde bir tez yazmam gerekiyor zaman daraldı konu bulamadım biraz basit ve kaynak bulmam sorun olmayan bir konu istiyorum ama hala bulamadım yardımcı olabilirmisiniz

  1. İyi oluş, sosyal zeka, ilişki doyumu, yardım arama davranışı , zorbalık bu başlıklarla ilişkili kusacak kadar çalışma bulabilirsin:) Biraz okursan da hangi değişkenleri bir araya geireceğin kafanda şekillenir.
   Ya da birine parayla birine yazdırabilirsin. Özel üniversitelerde genelde böyle yapıyor çocuklar. Hocalarda mutlu oluyorlardır sanırım. Etik mi eğil mi olayına hiç girmiyorum 🙂

 4. Merhaba hocam. Pdr veya psikoloji alanında yüksek lisans yapmak istiyorum. Şu anda Pdr son sınıf öğrencisiyim. Yl tezi hakkında merak ettiklerim var . Öncelikle tez konusunu kendimiz mi belirliyoruz. Seçtiğimiz konu danışman hocamızın çalışma alanından mı olmalı. Mesela ben pdr alanında yüksek lisans yapınca tezimi psikolojiye daha yakın bir konudan seçebilir miyim (psikopatoloji gibi). Aslında psikoloji alanında yapmak istiyorum fakat Pdr mezunu olacağım için araştırma görevlisi alım ilanlarında mezuniyet şartı psikoloji oluyor.Bu durumda Pdr den devam etmek daha uygun geldi bana.

  1. Kendiniz belirlemeniz lazım. Ancak direkt hocası veren de az değil.
   2. Olursa hocanızın size faydası daha çok olur. Yoksa imla düzeltmeleri ve yöntemden başka yardım edeceği birşey olmaz. İlgisi olmadığı için ona da yardım etmez zaten. Hocaya yakın alanı çalışmak hatta kendi istediğin alana en yakın hocayı bulmak olmalıdır doğrusu.
   3.Seçersin , hocanda ok derse.
   Psikoloji istiyorum , şart psikoloji o yüzden pdr devam etmek daha iyiden kastınızı anlamadım . Ne yazık ki psk bölümünde araştırma görevlisi olma ihtimaliniz sıfıra yakın . Bu yüzden psikoloji alanında akademisyen olmak istiyorsanız YL ve DR yi pskolojiden yapmanız daha iyi olur.

 5. Merhaba,Ben Kirgizistan-Turkiye Manas universitesi pdr bölümün son sınıf öğrencisiyim. ..benim de tez konusu secmede zorluk geçiriyorum…dediler ki,eğer yüksek lisans devam edip akademisyen olmak istiyorsanız iyi konu seçmeniz önemlidir. …ondan dolayı ben de topluma,en azından geleceğim için faydalı olacak konu seçmek isterdim…PDR alanına ilgili…burda yorumları okuyarak, sizin onerinizi almak isterdim)))

  1. Lisans teziniz iyi olsun diye sizi motive etmek istemişler. Kimse sizin lisans tezinizi sormaz. Hatta Türkiye de lisans programlarında lisans tezi bir çok üniversitede yapılmaz. MANAS’ta yapılması enteresan…

   İyi konu diye bir şey yoktur. İlgi duyduğunuz konuyu uygun yöntemlerle iyi bir şekilde işleyeceğiniz her konu iyidir.

 6. hocam merhaba, ben pdr bölümü yüksek lisans öğrencisiyim ders dönemimi bitirdim tezimi en kısa zamanda yazıp savunmaya girmek istiyorum sürekli pdr de güncel olan konuları araştırmaya çalışıyorum yine de bir türlü tez konuma karar veremedim. tez yazmış olmak için yazmak istemiyorum kaliteli bir tez olsun istiyorum çünkü yüksek lisansı akademisyen olarak devam etmek için yapıyorum. danışman hocamın alanı gelişim psikolojisi. bu alanda bildiğiniz çalışılsa iyi olur diye aklınıza gelen bir konu varsa paylaşırsanız çok sevinirim.

  1. En iyisi hoca ile karar vermektir. Hocanızın çalıştığı eski tezlerin öneri kısımlarından yola çıkarak başlayın . İlgi duydugunuz alandaki tezlerin öneri kısımlarını okuyun.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir