GPDD Alan Dışı Atama Açıklaması

Genç Psikolojik Danışmanlar Derneği Basın Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 20.05.2013 tarih ve 1029677 sayılı yazısı ile Rehber öğretmen görevlendirme zorunluluğu bulunan, özel okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilecek yeterli sayıda rehber öğretmen temininde güçlüklerle karşılaşıldığından dolayı “Rehberlik Kursu” düzenleneceğini bildirmektedir.
Her ne kadar birkaç bölüm sayılsa da hali hazırda felsefe ve sosyoloji bölümü harici alanlar yıllardır mezun vermemektedir. Var olan bu bölüm mezunları zaten bakanlık kadrolarında dahi psikolojik danışma ve rehberlik alanlarında görevlendirilmiş durumdadır.

Burada amacın özellikle istihdamı az olan iki bölüm yani FELSEFE ve SOSYOLOJİ bölümleri için yeni alan açmak aynı zamanda özel öğretim kurumlarına ucuz iş gücü sağlamak olduğu açıktır. Kamufle etme adına başka bölümlerin yazılması “bakın başka alanlarda var sadece Felsefe ve Sosyoloji yok” demenin bir başka yoludur.

Fazla çaba gerektirmeden çevremize baktığımızda hiçbir kurumun yetersiz personelden dolayı hizmet veremediği ya da kapatıldığı görülmemektedir. Keza bu durum bakanlığa da sorulmuş henüz resmi sayılar gelmemiştir. Bilgi edinmeden haber beklenmektedir.

Hali hazırda isteyen her kurum yeterli miktarda var olan PDR Mezunu ve Psikoloji Mezunlarını istihdam edebilmektedir. Eleman eksikliğinden yakınan kurumlar derneğimizle iletişime geçerlerse kendilerine personel önerisi dahi yapılabilir.

Ancak kurumlar nasıl daha az maaş veririm düşüncesinde olduklarından eleman sürekliliğini sağlayamamaktadırlar. Yoksa genel müdürlüğün ifade ettiği gibi bir personel açığı da söz konusu değildir.
Ayrıca meslek elemanı açığı olsa dahi bunun çözümü alanla hiçbir bağlantısı olmayan bölümlerin atamasını yapmak değildir, olmamalıdır. Felsefe ve Sosyoloji alanlarının psikoloji bilimine yakınlığı herhangi bir bölümün yakınlığından ne eksik ne fazladır. Herhangi bir öğretmenlik programı PDR Lisans programları ile ne kadar örtüşüyorsa bu bölümler de o kadar örtüşmektedir. Ancak gerek kulis faaliyetleri, gerek bu alandaki akademisyenlerin çabaları ve bakanlığın meşru gösterme ( bakın yakın alanlardan atama yapıyoruz ) çabaları neticesinde bu bölümler ön plana çıkarılmaktadır. Lisans programları incelenmiş aynı üniversitenin iki programına ait bilgiler bir önceki alan dışı atamada da Milli Eğitim Bakanlığına tarafımızdan gönderilmiştir. Kendileri de bu alanlar arası organik bir bağ olmadığının farkındadır.

Aynı zamanda bu yıldan itibaren 3000 üzeri meslek elemanı her yıl aramıza katılacaktır. 3 yıl sonra bu sayı 5500 olacaktır. Günü kurtarma amacında olan bakanlık ve genel müdürlük bu sayıların farkında mıdır? Özellikle seçme sınavlarından başarılı dereceler ile bu alanları tercih etmiş kişiler neden mağdur edilmeye çalışılmaktadır.  Ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bakanlık ve genel müdürlükleri ile başka hangi alanda bu kıyımı yapmaktadır? Doktor açığında başka alanları, hakim savcı açığı için herkesi hakim savcı yapmayı, sağlık hizmetlerindeki nitelikli personel açığı için tüm lisans mezunlarını görevlendirmeyi düşünmekte midir?

Bakanlık ısrarla sivil toplum kuruluşlarını görmezden gelmekte, ben yaptım oldu mantığı ile hareket etmektedir. Ülkemizde 50 yılı aşkın süredir var olan psikolojik danışma ve rehberlik alanında hala taşların yerine oturmamış olması bu politikaların ürünüdür. Hizmet alan açısından baktığımızda öğrencilerimiz, velilerimiz, danışanlarımız yıllardır sadece dostlar alışverişte görsün mantığı ile atanmış/görevlendirilmiş kişilerden hizmet almaya mahkum edilmiştir.  Bu kapsamda bu atamanın ne mantıksal, ne bilimsel hiçbir gerekçesi olmadığı, popülist yaklaşımların ülkede hizmet alan konumunda olan kişilere bu bağlamda özellikle engelli bireylerimize faydadan çok zarar getireceği aşikardır.

Bu çerçevede alan için çalışmakta olan derneğimizin görüşleri ifade ettiğimiz gibidir. Genç Psikolojik Danışmanlar Derneği başta yönetimi olmak üzere tüm üyeleri ile yapılacak her türlü girişime destek vermeyi kendisine bir görev olarak görmektedir. Bu kapsamda Türk PDR Derneği, Psikolojik Danışmanlar Derneği ile Psikoloji alanında faaliyet gösteren derneklerle aynı zamanda hizmet alan konumundaki engelli dernek ve federasyonları ile her daim fikir alışverişinde bulunmaya ve eylem planlarına katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu kendilerine ve tüm meslek elemanlarına iletmek isteriz.

Bu kapsamda tüm meslektaşlarımızı 11 Haziran Günü 13:00  Türk PDR Derneği’nin organize edeceği MEB BAKANLIK ÖNÜ Eylemine davet ediyoruz.

 

Saygılarımızla…

 

GENÇ PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

 

TR810006701000000090541156

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir